Vi er involvert i produksjon av stålkomponenter for gruveselskaper. Vi leverer polske gruver og skandinaviske borerigger delvis som øker effektiviteten av gruvedriften.
Oftest produserer vi:

- elementer av knusere

- sjakter

- elementer av borerigger

Utformingen av hver maskindel kommer fra dokumentasjonen som er klarert kunden. Et erfarent team basert på en teknisk tegning er i stand til å kartlegge selv de mest detaljerte elementene, og opprettholde den høye kvaliteten på deres utførelse og estetiske kvaliteter.
På grunnlag av den innsendte dokumentasjonen utarbeider vi et kostnadsestimat og setter en frist for implementering.

fullmet-stål-maskin-gruvedrift maskiner2
fullmet-stål-maskin-gruvedrift 1
fullmet-stål-maskin-gruvedrift strukturer3
fullmet-stål-maskin-gruvedrift strukturer4
fullmet-stål-maskin-gruvedrift maskiner5
fullmet-stål-maskin-gruvedrift maskin6
fullmet-stål-maskin-gruvedrift strukturer7