Det vi konkurrerer daglig og hva vi skiller oss ut fra andre selskaper har blitt reflektert i kvalitetssertifikatene som har blitt tildelt oss.

Å opprettholde høy kvalitet er rutine for oss, og sertifikater gir det bare.

Sertifikat av selskapets produksjonskontroll

Carrier elemements og deres sett laget av stål til EXC3-klassen i henhold til EN 1090-2

Sveisesertifikat

Metallelektrodesveising i aktivt gassskjold, MAG EN 1090-1

Kvalifikasjonssertifikat for Sveiseinstituttet

Konstruksjon, reparasjon og installasjon av sveisede stålkonstruksjoner i henhold til PN-M69008

Krav til full kvalitet for sveisemetallmaterialer

I henhold til DIN EN ISO 3834-2 Sveisemetoder 135 i henhold til DIN EN ISO 4063

Sertifikat for anerkjennelse

Polsk skipsregister

.

.