Firma FULLMET Wojciech Ciepliński informuje, że w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono procedurę wyłonienia oferty, w wyniku której wybrano wykonawcę – usługodawcę usługi doradczej pod nazwą:

„Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie.”

W wyniku przeprowadzenia Zapytania ofertowego wybrano Instytucję Otoczenia Biznesu/uczelnię wyższą:

Nazwa usługodawcy: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Adres, NIP, Regon: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, 6581220917, 29059208500000

Cena netto: 176.000,00 PLN,

Cena brutto: 216.480,00 PLN, w tym podatek VAT 40.480,00 PLN

Łączna ilość punktów wg. kryteriów: 100 pkt.

Plik do pobrania