Det vi konkurrerer daglig og hva vi skiller oss ut fra andre selskaper har blitt reflektert i kvalitetssertifikatene som har blitt tildelt oss.

Å opprettholde høy kvalitet er rutine for oss, og sertifikater gir det bare.

Sertifikat Respect Energy

Sertifikat ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

 

Produksjon av metallkonstruksjoner og deres deler.

Sertifikat av selskapets produksjonskontroll

 

Carrier elemements og deres sett laget av stål til EXC4-klassen i henhold til EN 1090-1:2009+A1:2011

Sveisesertifikat

 

Metallelektrodesveising i aktivt gassskjold, MAG EN 1090-2:2018

Fullstendige kvalitetskrav for sveising av metallmaterialer

 

I følge Norm DIN EN ISO 3834-2:2007

Sveisemetoder 135 iht DIN EN ISO 3834-2:2005

Sertifikat for anerkjennelse

Polsk skipsregister