To, czym konkurujemy na co dzień i czym się wyróżniamy na tle innych firm zostało odzwierciedlone w certyfikatach jakości, które zostały nam przyznane.

Utrzymanie wysokiej jakosci jest dla nas rutyną a certyfikaty jedynie to poświaczają.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Elemementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC3 według EN 1090-2

Certyfikat spawalniczy

Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych, metodą MAG EN 1090-1

Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa

Wykonastwo, remonty i montaż spawanych konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-M69008

Pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Zgodnie z normą DIN EN ISO 3834-2 Metody spawania 135 wg DIN EN ISO 4063

Świadectwo uznania

Polskiego Rejestru Statków

.

.