To, czym konkurujemy na co dzień i czym się wyróżniamy na tle innych firm zostało odzwierciedlone w certyfikatach jakości, które zostały nam przyznane.

Utrzymanie wysokiej jakosci jest dla nas rutyną a certyfikaty jedynie to poświaczają.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Elemementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC 3 według EN 1090-1:2009+A1:2011

Certyfikat spawalniczy

Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych, metodą MAG EN 1090-2:2018

Pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Zgodnie z normą DIN EN ISO 3834-2:2007

Metody spawania 135 wg DIN EN ISO 3834-2:2005

Świadectwo uznania

Polskiego Rejestru Statków