Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 01.03.2022r. nastąpiło przekształcenie firmy "FULLMET" Wojciech Ciepliński w "FULLMET" Wojciech Ciepliński Spółka z o.o.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega numer NIP i Regon, numeru rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000956378).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.

 "FULLMET" Wojciech Ciepliński Spółka z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki firmy "FULLMET" Wojciech Ciepliński.


Aktualne dane spółki:

"FULLMET" Wojciech Ciepliński Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 7 
26-200 Końskie 

NIP   6581994932
Regon 521342020
KRS   0000956378